Επιμορφωτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής

Kέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας .

"Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες"

Δείτε τα προγράμματα

Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία: Detroit & ΛαΤω

+ ΔΩΡΕΑΝ το 9μηνο πρόγραμμα "Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες: Εκπαιδευτική αξιολόγηση και αποτελεσματική διδασκαλία"

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Παρακολούθηση εξ αποστάσεως

700 ώρες / 9 μήνες


50 ECTS μονάδες​

ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Από 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την πλήρωση των θέσεων

Εκπαιδευτική αξιολόγηση και αποτελεσματική διδασκαλία

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής - Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Παρακολούθηση εξ αποστάσεως

550 ώρες / 9 μήνες


30 ECTS μονάδες

ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Το διάστημα των αιτήσεων έχει παρέλθει

Γενικά και Ειδικά θέματα Διδακτικής μεθοδολογίας για Ειδικούς Παιδαγωγούς

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής - Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Παρακολούθηση εξ αποστάσεως

420 ώρες / 9 μήνες


30 ECTS μονάδες

ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Το διάστημα των αιτήσεων έχει παρέλθει

Τρόποι παρακολούθησης

Στο χρόνο επιλογής σου

Συντονίσου και παρακολούθησε live

Διαθεσιμότητα για 100 μαθητές

Το όραμά μας

Καθώς οι μαθητές με δυσκολίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, στόχος μας είναι η βελτιστοποίηση της διδασκαλίας, με τη μέγιστη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου. 

Έτσι, χρειάζεται άριστη γνώση της διαδικασίας της αξιολόγησης, άριστη γνώση της διαδικασίας επιλογής κατάλληλων διδακτικών στόχων και βέβαια άριστη γνώση της διαδικασίας σχεδιασμού παρεμβάσεων.

Το όραμά μας είναι να τα προσφέρουμε όλα αυτά στο πλαίσιο του προγράμματός μας!

Υλοποίηση προγραμμάτων:

Επικοινωνία

Δώσε το email σου για να λάβεις πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα ή για να ενημερωθείς εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου προγράμματος.

Στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος κ. Τζιβινίκου Σωτηρίας:

Σταθερό τηλ: 2421074884 (γραφείο επιστημονικής υπεύθυνης) 
Κινητό τηλ: 698 7787911 / 698 7787912

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής - Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Scroll to Top