Επιμορφωτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής

Kέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας .

"Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες"

Δείτε τα προγράμματα

Παρεμβάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής - Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Παρακολούθηση εξ αποστάσεως

420 ΩΡΕΣ / 7 ή 9 μήνες


30 ECTS μονάδες

ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Από 11/01/2022 και μέχρι την πλήρωση των θέσεων

Επιλέγοντας ένα από τα 2 προγράμματα προσφέρεται και ένα ακόμη σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος!

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής - Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Παρακολούθηση εξ αποστάσεως

420 + 420 ΩΡΕΣ / 9 ΜΗΝΕΣ


30 + 30 ECTS

ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Από 11/02/2022 μέχρι πλήρωση θέσεων

Ειδική Αγωγή στην ψηφιακή εποχή: Σύγχρονα εργαλεία για την αξιολόγηση και υποστήριξη...

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής - Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Παρακολούθηση εξ αποστάσεως

420 ΩΡΕΣ / 9 μήνες


30 ECTS μονάδες​

ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Από 11/02/2022 και μέχρι την πλήρωση των θέσεων

Τρόποι παρακολούθησης

Στο χρόνο επιλογής σου

Συντονίσου και παρακολούθησε live

Διαθεσιμότητα για 100 μαθητές

Το όραμά μας

Καθώς οι μαθητές με δυσκολίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, στόχος μας είναι η βελτιστοποίηση της διδασκαλίας, με τη μέγιστη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου. 

Έτσι, χρειάζεται άριστη γνώση της διαδικασίας της αξιολόγησης, άριστη γνώση της διαδικασίας επιλογής κατάλληλων διδακτικών στόχων και βέβαια άριστη γνώση της διαδικασίας σχεδιασμού παρεμβάσεων.

Το όραμά μας είναι να τα προσφέρουμε όλα αυτά στο πλαίσιο του προγράμματός μας!

Υλοποίηση προγραμμάτων:

Επικοινωνία

Δώσε το email σου για να λάβεις πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα ή για να ενημερωθείς εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου προγράμματος.

Στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος κ. Τζιβινίκου Σωτηρίας:

Σταθερό τηλ: 2421074884 (γραφείο επιστημονικής υπεύθυνης) 
Κινητό τηλ: 698 7787911 / 698 7787912

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής - Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Scroll to Top