«Γενικά και Ειδικά θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας για Ειδικούς Παιδαγωγούς»

ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

420 ΩΡΕΣ • 30 ECTS

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής
Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο στην Ειδική Αγωγή & στη Γενική Εκπαίδευση

Διάρκεια:

30 Μαΐου 2022 – 3 Μαρτίου 2023 (9 μήνες)

Εγγραφές από 11 Απριλίου 2022

Πληροφορίες​

Απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις σας.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με γενικά και ειδικά θέματα ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας στην ειδική αγωγή και την ενταξιακή εκπαίδευση
 • η σε βάθος και έκταση επιμόρφωση των μη εχόντων πρότερη γνώση σχετική με τα θέματα των μαθησιακών δυσκολιών, δυσκολιών μάθησης και γενικότερα των ενδεχόμενων εμποδίων πρόσβασης των μαθητών στη μάθηση
 • η θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων στα θέματα των προσεγγίσεων στην ανίχνευση, αξιολόγηση και διδακτική αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης, στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά
 • η εξάσκηση και εφαρμογή των παραπάνω στην εκπαιδευτική πράξη
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
 1. Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ΕΔΥ
 2. Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ
 3. Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης
 4. Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης (προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας)
 5. Ψυχολόγους
 6. Λογοθεραπευτές, 
 7. Εργοθεραπευτές
 8. Κοινωνικούς Λειτουργούς,
 9. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
 10. Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων
*Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές, ή να βρίσκονται στο πτυχίο. Δεν γίνονται δεκτοί φοιτητές ΠΤΕΑ που δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με τα μαθήματα της επιστημονικής υπεύθυνης κ. Τζιβινίκου.
Το παρόν πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης απολαμβάνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: A) Προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής Β) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στην ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ. 186, 188 και 189) (λεπτομέρειες ΕΔΩ) Γ) Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες και επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή (σελ 188) (λεπτομέρειες ΕΔΩ) Δ) Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Σύμφωνα με τον νόμο 4823/2021 (Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις ”οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό,  που κατέχουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας: μοριοδοτούνται με μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο)  E) Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Το παρόν πρόγραμμα μοριοδοτείται με τον μέγιστο αριθμό 2 μορίων ΣΤ) Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Σχολικής Ζωής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4183/28.09.2020, Τεύχος Β’, Άρθρο 4). Ζ) 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει.
Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. πραγματοποιείται
από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4653/2020.

Το κόστος του προγράμματος είναι 500 € σε 3 δόσεις:

1η δόση: 200€ καταβολή με την αίτηση
2η δόση: 200€ Σεπτέμβριος 2022
3η δόση: 100€ Ιανουάριος 2023

Βασικό μέλημα του προγράμματος είναι η υποβοήθηση της συμμετοχής όσων επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, με δόσεις και εκπτώσεις. 

Έτσι, επιπλέον προσφέρεται

έκπτωση 40% επί των 500€, δηλαδή τελικό ποσό 300€ σε δύο δόσεις, για προεγγραφές έως 8 Μαΐου 2022

έκπτωση 30% επί των 500€, δηλαδή τελικό ποσό 350€, για εφάπαξ αποπληρωμή του συνολικού ποσού, (350€, με την αίτηση)

έκπτωση 20% επί των 500€, δηλαδή τελικό ποσό 400€ σε δύο δόσεις στις κατηγορίες:

 • κοινωνικά κριτήρια όπως:
  – ΑμΕΑ,
  – μέλη μονογονεϊκών ή πολύτεκνων οικογενειών
  – κάτοιχοι κάρτας νέων,
  – ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και άνω από την ίδια επιχείρηση ή φορέα, ή εχόντων συγγενική σχέση,
  – όσοι έχουν παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επιστημονικής υπεύθυνης, συμπεριλαμβανομένων και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
  – απόφοιτοι ΠΤΕΑ και Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  – όσοι έχουν παρακολουθήσει άλλα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

            1η δόση: 200€ καταβολή με την αίτηση
            2η δόση: 200€ Σεπτέμβριος 2022

Σημείωση 1. Ακύρωση αίτησης και επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μέχρι την ημέρα έναρξης του προγράμματος.

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εδώ θα βρεις όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ

Εγγράψου στη σελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΑΙΤΗΣΗ WORD

Κατέβασε την αίτησή και στείλε την με email

Σωτηρία Τζιβινίκου

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Επιστημονικά Υπεύθυνη Προγράμματος

Επιστημονικά υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κ. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επικοινωνία

Δώσε το email σου για να λάβεις πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα ή για να ενημερωθείς εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου προγράμματος.

Στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος κ. Τζιβινίκου Σωτηρίας:

Σταθερό τηλ: 2421074884 (γραφείο επιστημονικής υπεύθυνης) 
Κινητό τηλ: 698 7787911 / 698 7787912

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής - Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Scroll to Top