«Ειδική Αγωγή στην ψηφιακή εποχή: Σύγχρονα εργαλεία για την αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες»

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

420 ΩΡΕΣ • 30 ECTS

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής
Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο στην Ειδική Αγωγή & στη Γενική Εκπαίδευση

Διάρκεια:

22 Φεβρουαρίου 2022 – 25 Νοεμβρίου 2022

Πληροφορίες​

Απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις σας.

Το πρόγραμμα έχει γενικό στόχο την εξειδίκευση στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία σχετικά με την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή. Η ανάγκη ανάπτυξης και χρήσης των ψηφιακών εργαλείων είναι ανεξάρτητη από τις συνθήκες, καθώς θα γινόταν σε κάθε περίπτωση, οι συνθήκες βέβαια της πανδημίας δημιούργησαν νέες υψηλές προτεραιότητες ένταξής τους στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση.

Έτσι, ο γενικός στόχος, επιμερίζεται σε 3 βασικούς στόχους:

Α. Την επιμόρφωση στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και διαδικασίες εκπαίδευσης, σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Β. Την εξειδίκευση σε ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης

Γ. Την εξειδίκευση σε διαδικασίες παρεμβάσεων για την άμβλυνση των δυσκολιών μάθησης, μέσω ψηφιακών εργαλείων και συνεχούς παρακολούθησης της προόδου, με αυτοματοποιημένες ψηφιακές διαδικασίες, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για κάθε μαθητή, και την προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Με τις παραπάνω εξειδικεύσεις θεωρούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών (μελλοντικών, αναπληρωτών και μονίμων) καθώς και των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση όχι στις δυσκολίες των μαθητών μόνο, αλλά στην προσαρμογή της διδασκαλίας σε κάθε μαθητή στο σύγχρονο περιβάλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε ως συμπληρωματικής είτε ως εναλλακτικής μορφής εκπαίδευση.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
1. Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης
2. Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης
3. Λογοθεραπευτές
4. Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ΕΔΕΑΥ
5. Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ
6. Ψυχολόγους
7. Εργοθεραπευτές
8. Κοινωνικούς Λειτουργούς
9. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
10. Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων

Το παρόν πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης απολαμβάνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
A) Προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής
Β) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στην ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ. 186, 188 και 189) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)
Γ) Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες και επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή (σελ 188) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)
Δ) Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευ­σης, νόμος 4547/2018, (σελ. 8395 και 8398) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)
E) 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ 
ΣΤ) Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Σχολικής Ζωής, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4183/28.09.2020, Τεύχος B’, Άρθρο 4).

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει.
Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. πραγματοποιείται
από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4653/2020.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 500€.

Γίνονται εκπτώσεις από 20% έως 30%.

Βασικό μέλημα του προγράμματος είναι η υποβοήθηση της συμμετοχής όσων επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, με δόσεις και εκπτώσεις. Συγκεκριμένα, η αποπληρωμή γίνεται με πολλαπλούς τρόπους και προσφέρονται εκπτώσεις ως εξής:

Σημείωση 1. Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μία εκπτωτική κατηγορία.
Σημείωση 2. Ακύρωση αίτησης και επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μέχρι την ημέρα έναρξης του προγράμματος

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εδώ θα βρεις όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ

Εγγράψου στη σελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΑΙΤΗΣΗ WORD

Κατέβασε την αίτησή και στείλε την με email

Σωτηρία Τζιβινίκου

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Επιστημονικά Υπεύθυνη Προγράμματος

Επιστημονικά υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κ. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επικοινωνία

Δώσε το email σου για να λάβεις πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα ή για να ενημερωθείς εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου προγράμματος.

Στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος κ. Τζιβινίκου Σωτηρίας:

Σταθερό τηλ: 2421074884 (γραφείο επιστημονικής υπεύθυνης) 
Κινητό τηλ: 698 7787911 / 698 7787912 – 690 8677780

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής - Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Scroll to Top