«Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές ∆υσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία»

ΕΝΙΑΜΗΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
550 ΩΡΕΣ • 30 ECTS

Μοριοδοτούµενο στην Ειδική Αγωγή & στη Γενική Εκπαίδευση

Διάρκεια: 12 Οκτωβρίου 2020 - 15 Ιουλίου 2021

Περίοδος αιτήσεων: Από 24 Αυγούστου μέχρι πλήρωσης των θέσεων

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής

Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πληροφορίες​

Απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις σας.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα δίνει έμφαση στη δημιουργία προσωπικής βιβλιοθήκης υλικού ­έτοιμου προς χρήση και στις δεξιότητες αποτελεσματικής χρήσης των σύγχρονων αποθετηρίων (ψηφιακών τραπεζών) που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά υλικά και μαθησιακά αντικείμενά, όπως είναι τα πλήρη σχέδια διδασκαλίας και τα επιμέρους φύλλα εργασίας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρεται πρόσβαση στην μεγαλύτερη πλατφόρμα ψηφιακού διδακτικού υλικού και παρεμβάσεων στην Ελλάδα, την ΑLearning (www.alearning.gr), η οποία είναι τράπεζα διδακτικού υλικού για τον γλωσσικό γραμματισμό, τα μαθηματικά, τις ειδικές δεξιότητες (π.χ. προσανατολισμός, μνήμη, προσοχή κλπ) καθώς και τον ψηφιακό γραμματισμό. Το υλικό αυτό είναι ταξινομημένο με τρόπο ώστε να γίνεται εύκολη επιλογή με βάση την τάξη του μαθητή / των μαθητών ή τα ατομικά χαρακτηριστικά. Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης
και υποστήριξης.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

1. Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική
υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ΕΔΕΑΥ
2. Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της
εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ
3. Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες
δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης
4. Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης (προσχολικής,
Α/θμιας και Β/θμιας)
5. Ψυχολόγους
6. Λογοθεραπευτές
7. Εργοθεραπευτές
8. Κοινωνικούς Λειτουργούς
9. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
10. Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων

Το παρόν πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης απολαμβάνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
A) Προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής
Β) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στην ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ. 186, 188 και 189) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)
Γ) Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες και επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή (σελ 188) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)
Δ) Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευ­σης, νόμος 4547/2018, (σελ. 8395 και 8398) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)
E) 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει.
Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. πραγματοποιείται
από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4653/2020.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 700 €, το οποίο είναι άθροισμα 2 επιμέρους ποσών: 

Δίδακτρα μαθημάτων (400 €) + Αγορά διδακτικού υλικού (300 €) = 700 €

Βασικό μέλημα του προγράμματος είναι η υποβοήθηση της συμμετοχής όσων επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, με δόσεις και εκπτώσεις. Συγκεκριμένα, η αποπληρωμή γίνεται με πολλαπλούς τρόπους και προσφέρονται εκπτώσεις στα δίδακτρα των μαθημάτων, ως εξής:


*Αγορά διδακτικού υλικού: Προσφέρεται πρόσβαση σε μεγάλη ψηφιακή τράπεζα διδακτικού υλικού, (www.alearning.gr) η οποία συνεχώς αυξάνεται και ανανεώνεται. Η αγορά γίνεται απευθείας από τον εκδοτικό οίκο (Λεπτομέρειες θα δοθούν στη διάρκεια του προγράμματος)


¹3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (έκπτωση 25% στα δίδακτρα μαθημάτων):
α) στην περίπτωση ομαδικής εγγραφής 3 ατόμων και πάνω,
β) σε όλους όσους έχουν παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επιστημονικής υπεύθυνης, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων του ΠΤΕΑ και των αποφοίτων των Μεταπτυχιακών (ΠΤΕΑ και ΕΑΠ­ΠΤΕΑ).
²4η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (έκπτωση 12% στα δίδακτρα μαθημάτων): Η έκπτωση αυτή  προσφέρεται στα μέλη πολύτεκνων, τριτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών, στους ανέργους, τους ανθρώπους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και τους φοιτητές.
Σημείωση 1. Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί αν επιλέξει μία εκπτωτική κατηγορία.
Σημείωση 2. Ακύρωση αίτησης και επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μέχρι την ημέρα έναρξης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εδώ θα βρεις όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ

Εγγράψου στη σελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΑΙΤΗΣΗ WORD

Κατέβασε την αίτησή και στείλε την με email

Σωτηρία Τζιβινίκου

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Επιστημονικά Υπεύθυνη Προγράμματος

Επιστημονικά υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κ. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επικοινωνία

Δώσε το email σου για να λάβεις πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα ή για να ενημερωθείς εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου προγράμματος.

Στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος κ. Τζιβινίκου Σωτηρίας:

Σταθερό τηλ: 2421074884 (γραφείο επιστημονικής υπεύθυνης) 
Κινητό τηλ: 698 7787911 / 698 7787912 – 690 8677780

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής - Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Scroll to Top