«Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές ∆υσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά»

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

420 ΩΡΕΣ • 30 ECTS

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής
Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο στην Ειδική Αγωγή & στη Γενική Εκπαίδευση

Διάρκεια:

8 Ιανουαρίου 2024 – 10 Οκτωβρίου 2024

Πληροφορίες​

Απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις σας.

Ο προβληματισμός…

Οι νέες πρωτόγνωρες συνθήκες εκπαίδευσης, όπως η εξ αποστάσεως εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών όλων των βαθμίδων, μαθητών με πολλαπλές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και ταυτόχρονα η έλλειψη του κατάλληλου διδακτικού υλικού, για αποτελεσματική διδασκαλία και εκπαίδευση, πολλαπλασιάζουν τις ανάγκες των στελεχών της εκπαίδευσης, των ίδιων των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για συνεχή, φιλική αλλά έγκυρη επιμόρφωση και προσωπική ανάπτυξη.

Η πρόταση…

Το παρόν πρόγραμμα!

Γιατί το πρόγραμμά μας στοχεύει… Στη βελτίωση των επαγγελματικών γνώσεων όλων εκείνων που εργάζονται και εκείνων που επιθυμούν να εργαστούν στην Ειδική Αγωγή (Προσχολική, Α/βάθμια & Β/βαθμια εκπαίδευση) τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη, ως εκπαιδευτικοί ή ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Γιατί το πρόγραμμα προσφέρει…

Έγκυρη επιστημονική γνώση σχετικά με την ειδική αγωγή, και ιδιαίτερα με τις μαθησιακές δυσκολίες και τη διαφοροποίησή τους από άλλες παρόμοιες δυσκολίες/διαταραχές

Εργαλεία αξιολόγησης για τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας και των Μαθηματικών (για νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο) • 10 τόμους με διδακτικό υλικό για παρεμβάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά (για νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο)

Εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση σχετικά με τις εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών και ειδικών παιδαγωγών, με έμφαση στην εξοικείωση με τους τρόπους χρήσης του προσφερόμενου διδακτικού υλικού στη διδασκαλία με εκπαιδευτικές πλατφόρμες.

Εκπαιδευτές – καθηγητές με σημαντική παρουσία στο πανεπιστήμιο και στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης.

Από τη θεωρία στην πράξη της Ειδικής Αγωγής

Συνοπτικά οι θεματικές του προγράμματος

1. Επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση σχετικά με τα θέματα ανίχνευσης και εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ μέσα στην Τυπική Τάξη, το Τμήμα Ένταξης ή άλλο υποστηρικτικό πλαίσιο.

2. Θεωρητικά μαθήματα και εφαρμογές σχετικά με τη διδασκαλία και αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε μαθητές ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ στα βασικά γνωστικά αντικείμενα, μέσα στην Τυπική Τάξη, το Τμήμα Ένταξης ή άλλο υποστηρικτικό πλαίσιο.

3. Τηλεδιασκέψεις / webinars με επιστημονικές διαλέξεις σχετικά με τη θεματολογία του προγράμματος

4. Βιντεομαθήματα από τους διδάσκοντες και την ακαδημαϊκή υπεύθυνη, συνοδευτικά και επεξηγηματικά των θεωρητικών μαθημάτων.

5. Διδακτικό πακέτο με ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. Το διδακτικό αυτό πακέτο αποτελείται από υλικό έτοιμο προς χρήση, τόσο για την ανάγνωση όσο και για τα μαθηματικά. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στην τυπική τάξη στο πλαίσιο διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όσο και για την υποστηρικτική/συμπληρωματική διδασκαλία των μαθητών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη διδασκαλία της τάξης τους και χρειάζονται υποστήριξη είτε εξατομικευμένη είτε στο τμήμα ένταξης.

6. Πρακτική γνώση και εξάσκηση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

1. Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης (προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας)
2. Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης
3. Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ΕΔΕΑΥ
4. Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ
5. Ψυχολόγους
6. Λογοθεραπευτές
7. Εργοθεραπευτές
8. Κοινωνικούς Λειτουργούς
9. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
10. Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων

Το παρόν πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης απολαμβάνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

A) Προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής

Β) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στην ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ. 186, 188 και 189) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)

Γ) Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδεςΚαι επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή (σελ 188) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)

Δ) Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Σχολικής Ζωής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4183/28.09.2020, Τεύχος B’, Άρθρο 4)

Ε) 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Με την περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων, οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και συγκεκριμένα στην αξιολόγηση και τις παρεμβάσεις με τη χρήση διδακτικού υλικού και στρατηγικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο επιστημονικής μακρόχρονης έρευνας.

Ο φόρτος εργασίας του προγράμματος αντιστοιχεί σε 30 ΕCTS, ενώ οι ώρες διδασκαλίας είναι 420.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε 7 μηνη (Φεβρουάριος 2022 ‐ Σεπτέμβριος 2022) ή 9 μηνη (Φεβρουάριος 2022 ‐ Νοέμβριος 2022) διάρκεια, με διαφοροποίηση του φόρτου εργασίας ανά εβδομάδα και με το ίδιο κόστος.

Το κόστος του προγράμματος είναι 500€.

Γίνονται εκπτώσεις από 20% έως 30%.

Βασικό μέλημα του προγράμματος είναι η υποβοήθηση της συμμετοχής όσων επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, με δόσεις και εκπτώσεις. Συγκεκριμένα, η αποπληρωμή γίνεται με πολλαπλούς τρόπους και προσφέρονται εκπτώσεις ως εξής:

Σημείωση. Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί αν επιλέξει μία εκπτωτική κατηγορία. 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εδώ θα βρεις όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ

Εγγράψου στη σελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΑΙΤΗΣΗ WORD

Κατέβασε την αίτησή και στείλε την με email

Κορυφαίο διδακτικό υλικό

8 e-books – Εργαλεία διδασκαλίας

Σωτηρία Τζιβινίκου

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Επιστημονικά Υπεύθυνη Προγράμματος

Επιστημονικά υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κ. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επικοινωνία

Δώσε το email σου για να λάβεις πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα ή για να ενημερωθείς εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου προγράμματος.

Στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος κ. Τζιβινίκου Σωτηρίας:

Σταθερό τηλ: 2421074884 (γραφείο επιστημονικής υπεύθυνης) 
Κινητό τηλ: 698 7787911 / 698 7787912 – 690 8677780

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής - Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Scroll to Top